Violetta Sierova Edit

Ladies
Add photo
Edit

Violetta Sierova

(Also as: Violetta Serova, Violetta Bychkova, Viktoriia Bychkova)

Born
24/02/2007
in Kyiv, Ukraine. Started skating in 2010.
1 Seasons
1 Events
8 Elements
No clubs added
Add club
No coaches added
Add Coaches
No photos added
Add photo
No videos added
Add video