FINAL CUP OF UKRAINE,OPEN CHAMP.OF ODESSA REG 2019

Men 2005-2007

Entries

No.NameNat.
1Ivan SEDYHDNE
2Nikolay YAVTUSHENKODNE
3Valeriy KARASEVDON
4Matvey EFIMENKOKHR
5Kirill CHEROPITAKIE
6Dmitriy DERKACHOVKIE
7Maksim PETRICHENKOKIE
8Sergey VLASENKOKIE
9Vladimir ANDRETSOVODE
10Vadim NOVIKOVODE

Last Update: 10.04.2019 20:41