Vyacheslav Zahorodnyuk Edit

(Also as: Viacheslav Zagorodniuk)

Coach
Edit

Vyacheslav Zahorodnyuk

(Also as: Viacheslav Zagorodniuk)

Born
11/08/1972
in Odesa, Ukraine. Started skating in 1977.
No photos added
Add first
Add Students