Ice rink "Kryzhynka"

Kyiv
Type: Standalone
Size: 40х20m
Opened: 1985
Address:
Kyiv

7 Henerala Zhmachenka Street