Ice rink "Pivdennyi"

Lviv
Type: Mall icerink
Size: 22х19m
Opened: 2018
Address:
Lviv

Mall “Pivdennyi”, 36 Shchyretska Street