Title Type Size Address
Ice center "Eskimos" Mall icerink 40х20 Mall "Podolyany", Tekstilna street, 28