Як має працювати федерація?

Post cover image

Створювати спортивну федерацію з нуля – це непросто. Спортивна організація не стає справжньою федерацією отримавши статус “національної”, так само як зайняти місце попереду оркестра не робить з людини концертмейстра, що може написати симфонію. Наявність слова “федерація” у назві так само не робить її такою.

Справжньою федерацію робить її діяльність у розвитку свого виду спорту, її структура та члени.

Федерації будуються знизу догори – люди об’єднуються у клуби, клуби – у федерації, задля розвитку свого виду спорту. Щоб проводити колективно змагання, щоб визначати правила змагань та тестувань, щоб ділитися досвідом тренувань, щоб нарощувати кількість людей у своєму виді спорту, щоб представляти свою країну в міжнародних організаціях тощо. Федерації мають бути автономними і незалежними від держави, як визначено в Олімпійській Хартії та Європейській Спортивній Хартії.

В Україні історично більшість федерацій є ані справжніми, ані незалежними. Часто це рудименти радянської спортивної системи, створеної для втіхи політичних амбіцій СРСР. Вони не вміють розвивати спорт в умовах автономності та ринкової економіки. Не прагнуть об’єднувати та залучати до свого спорту якнайбільше людей. Побудовані навколо виконання планів по медалям і ранньому відсіву “неталановитих” дітей у ДЮСШ, вони мало мають спільного з розвитком спорту. На практиці вони часто виконують зворотню функцію – відштовхують людей від спорту, виштовхують таланти та тренерів в інші країни, хоча продовжують мати статус “національних” та звітувати по виконанню державним радянським спортивним планам.

Радянські “федерації” переймаються тим, як розділити пиріг, справжні федерації – як разом зробити пиріг більше.

Ми будуємо Skate Ukraine як справжню федерацію з нуля, і на цьому шляху постійно вчимося. Нажаль в Україні немає курсів чи підручників зі створення справжніх спортивних федерацій. Не так їх багато і в світі, але по крихтам ми збираємо досвід європейських та світових країн, на які рівняємось. І подумали, що в Україні це може бути корисним будь яким федераціям, які прагнуть змін, або новим українським федераціям.

Величезна подяка за підготовку цього матеріалу Міжнародній Федерації Флорболу та Українській Федерації Флорболу.

Як народжуються федерації?

Як і будь яка громадська організація, федерації починаються з малого – з групи ініціативних та проактивних людей, закоханих у свій спорт. Людей, які розуміють, що розвиток їх виду спорту можливий тільки разом. Перші збори правління можуть бути в кафе, а перша строка у бюджеті – чи будемо скидатися на чай та печіво для зустрічі.

Хоча переважно нові федерації формуються навколо нових видів спорту, українським федераціям доведеться уявляти, що їх вид спорту новий. Це допоможе відкласти у сторону багаж стереотипів та уявлень щодо того, як мають працювати федерації.

І перше, що кожна федерація має визначити, це:

Бачення та цілі

Бачення та цілі допомагають федерації чітко окреслити, що саме вона прагне розвивати. Визначити, що важливо, які ключові етапи, чого федерація хоче досягти і чому. Всі підрозділи федерації мусять працювати в одному напрямку. Без чітко окреслених цілей організації, це проблематично.

Бачення

Бачення – це спрощене формулювання того, що федерація прагне досягти і чому. Це найпростіше стратегічне твердження, яке може бути трохи поетичним. Бачення має задавати напрямок для всіх видів діяльності федерації.

Цілі

Цілі описують, що саме федерація прагне досягти і коли, у своєму розвитку та баченні. Цілі завжди мають бути [SMART] – S (specific = чітко визначені), M (measurable = вимірюваними), A (ambitious = амбітними), R (realistic = реалістичними) та T (time-bound = з визначеним часом). В ідеалі цілі мають бути поділені у короткострокові (1-2 роки), середньострокові (3-5 роки) та довгострокові (10 років).

Кожна з цих груп мають важливу роль і дозволяє федерації чітко визначати, що потрібно робити. Критично важливо, щоб усі підрозділи федерації приймали участь у визначенні цілей. В той же час, потрібно означити окремих персон, що будуть відповідати за реалізацію та контроль досягнення цілей.

Цілі не завжди будуть досягатися, і важливо регулярно аналізувати, чому так і коригувати процеси. Але слід пам’ятати вислів Дуайта Ейзенхауера “Плани — ніщо, планування — все.”

Стратегія

Стратегія описує кроки, через які планується досягти цілей. Вона відповідає на питання “як ми хочемо досягти цих цілей?” Стратегія має бути створена для найважливіших сфер роботи федерації і якнайбільше людей з федерації мають приймати участь у її розробленні.

Бачення, цілі та Стратегія разом формують головні стратегічні документи федерації. Поєднуючі ці три елементи, створюється стратегічний план для розвитку федерації.

Зміст

 1. Організація та управління
  1. Статут
  2. Організаційна структура
  3. Прийняття рішень та управління
  4. Людські ресурси
 2. Структура членства
  1. Індивідуальні члени
  2. Клуби
  3. Регіональні федерації
  4. Членські внески
 3. Економіка та фінанси
  1. Джерела фінансування
  2. Бюджет
  3. Грошовий потік, резерви, контроль
 4. Правила та регуляції
  1. Правила фігурного катання
  2. Правила вступу та членства
  3. Правила змагань
  4. Дисциплінарні правила
  5. Інші регуляції
 5. Лобіювання, легітимізація, визнання
  1. Визнання та взаємодія з ключовими організаціями (держава, спортивні організації, муніціпальні уряди)
  2. Членство в НОК та СКУ
  3. Членство в ISU
  4. Кооперація з іншими федераціями
 6. Членська база
  1. Фігуристи
  2. Клуби
  3. Любительське катання
 7. Змагання
  1. Структура змагань
  2. Системи оцінювання
  3. Тестування
  4. Вікові категорії
  5. Суддівство
 8. Внутрішня комунікація
  1. Інформація про заходи
  2. Внутрішні канали
  3. Побудова відносин
 9. Національна збірна
  1. Роль національної збірної
  2. Структура
  3. Тренери
 10. Зовнішня комунікація та маркетинг
  1. Освідомленість
  2. Партнери
  3. Візуальна айдентика
  4. Заходи
 11. Розвиток клубів
  1. Напрямки розвитку
  2. Громадські організації
 12. Спортивні результати
  1. Спорт вищих досягнень
  2. Відбір талантів
  3. Тренери

1. Організація та управління

Незалежно від розміру чи популярності спорту, кожна федерація, на додачу до бачення та місії, має бути грамотно організована у відповідності з принципами доброчесного управління (good governance) і налагодити відповідні процеси.

Чим краще федерація встановить принципи, за якими досягає своїх стратегічних цілей, будує взаємостосунки зі стейкголдерами, оцінює ризики, надає інформацію про свої заходи чи впроваджує нові регуляції, тим ефективніше в ній управління. В той же час це дає можливість бути менш вразливими до зовнішніх ризиків і більш успішними у досягненні своїх цілей. Неадекватні та недорозвинуті процеси, в свою чергу, ведуть до повільного або відсутнього розвитку організації.

1.1. Статут

Перший крок у створенні федерації – це визначення з правовою формою, що найбільше підходить для федерації у поточному правовому полі. В Україні це майже без виключень є неприбуткова громадська організація (ГО), що регулюється законом про Громадські об’єднання.

Найпершим документом для федерації у формі ГО є статут. Статут вимагається законодавством, проте загалом це є внутрішній документ федерації, який визначає ключові правила, принципи та структуру, за якою побудована та працює федерація. Тож це нормально, що спочатку статут є типовим, і змінюється та еволюціонує по мірі розвитку та зростання федерації.

Статут описує місію федерації, її структуру та головні органи, форми членства, управління та прийняття рішень, правила володіння майном та представництва федерації у відносинах з іншими організаціями.

1.2. Організаційна структура

Для того, щоб федерація працювала, має бути розроблена чітка організаційна структура, яка визначає відповідальності її окремих частин і взаємодію між ними.

В деяких федераціях організаційна структура розділена на дві частини, в залежності від їх розміру та ступені розвитку. Перша частина – це виборча структура, яка включає, наприклад, Виконавчий Комітет чи Правління, а друга частина – професійна виконавча структура – наприклад Секретаріат чи Головний офіс. В менших федераціях ці структури, як правило, поєднані в одну, але це важливо, щоб федерація передбачала розвиток та розділення у майбутньому.

Головна задача організаційної структури це забеспечення ефективного та прозорого управління. Вона дозволяє бути певними, що одна й та сама робота не виконується двічі, що не робиться зайва робота, що кожен знає, які від них очікування, які їх компетенції та відповідальність.

1.3. Прийняття рішень та управління

Критично важливо для федерації визначити, хто має право приймати які рішення. Наприклад, Загальні збори (або інший вищий орган), Президент, Правління, індивідуальні комітети, Секретаріат та Офіс можуть розглядатись як різні рівні федерації з різними правами. Важливо, щоб кожен з рівнів чітко розумів свої права у прийнятті рішень і це було прозоро, будувалось на принципах добросовісного управління і дозволяло розвивати федерацію.

Управління більш стосується забеспечення найбільш ефективного шляху виконання індивідуальних рішень та регулярних активностей федерації. Управління складається з планування, організації, комунікації, лідерства та контролю. Форма управління залежить перш за все від організаційної структури, визначених ролей та ідентифікації окремих персон для окремих активностей.

1.4. Людські ресурси

Структура персоналу, яка визначає різні позиції всередині федерації, їх природа та обсяг роботи, базується на організаційній структурі. Вона також визначає запит на людські ресурси, які можуть складатися як з волонтерів, так і найманих працівників, влаштованих на повний чи неповний робочий день.

Велика частка діяльності федерацій, як правило, виконується волонтерами. Проте, окремі задачі з часом стають більше вибагливими до часу і поступово зростає тиск до їх якості. Це створює запит на людей, для яких розвиток фігурного катання стає головною діяльністю. Поступове впровадження позицій на зарплаті часто є важливим переломним моментом у розвитку кожної федерації.

Але що важливо, це те як федерація знаходить та залучає людський потенціал. Як з волонтерами так і з найманими працівниками, важлива не лише їхня експертиза, а й їх мотивація. Навіть для волонтерських позицій можливо знайти неймовірно професійних та сильно замотивованих людей.

2. Структура членства

Структура членства у федерації може складатися з індивідуальних членів, клубів та регіональних федерацій. Це залежить від поточного стану розвитку спорту, клубів та правових вимог українського законодавства. В Україні є розділення на організації, членами якої є фізичні особи (громадське об'єднання) та організації, членами якої є інші юридичні особи (громадська спілка), але це розділення зникне в наступній редакції закону про ГО. Правила членства визначаються у статуті федерації.

Структура членства кожної федерації має значний ефект на те, як вона працюватиме. Без чіткої структури з розділенням ролей, жодна федерація не зможе працювати ефективно.

2.1. Індивідуальні члени

Федерація може мати чи не мати індивідуальних членів (фізичні особи).

Якщо всі діяльності федерації побудовані навколо клубів, індивідуальне членство не потрібне. Хоча й може мати сенс, наприклад, для окремих ролей – суддів, наглядачів, членів комітетів, тощо. Через формальне членство, всі погоджуються з правилами організації, приймають та поважають права та обов’язки членів у федерації.

2.2. Клуби

Як правило, головним членом федерацїї є клуби. Клуби навчають фігурному катанню, проводять змагання, семінари та інши активності. Клуби мають мати формальний статус, який вимагається за статутом федерації – переважно це неприбуткові громадські організації (ГО). Деякі федерації дозволяють членство і комерційним клубам. В порядку виключення інколи приймають і неформальні групи – ніяк незареєстровані клуби. Через членство клуби також зобов’язуються поважати права та обов’язки у федерації.

Клуби розрізняються по розміру – від маленької групи в 10 людей з одним тренером, до мультиспортивних клубів на сотні та тисячі людей усіх вікових категорій. На змагання та заходи, що проводить федерація, учасники реєструються через клуби.

2.3. Регіональні федерації

Також членами федерації можуть бути регіональні федерації. Часто це організації, що об’єднують клуби у певному територіальному регіоні або області країни. Регіональні федерації можуть бути створені як федерацією, так і незалежно, і з часом долучитись до федерації.

Головне у членстві регіональних федерацій це чітке розділення відповідальності та компетенцій між ними та федерацією. Ці правила повинні бути якнакомога прозорими і сприяти розвитку спорту у країні.

2.4. Членські внески

Членські внески є найголовнішим та незамінним стовпом доходів федерації. В той самий час вони часто є найпершим джерелом доходів для діяльності федерації. Визначаючи розмір членських внесків варто вивчити ситуацію у інших видах спорту. Найголовніші питання тут є тип внеску, розмір і метод збору.

Збір та управління членськими внесками часто є одним з найперших моментів діяльності федерації, як потрібно автоматизувати ти цифровізувати.

Вступ до федерації може бути, а може і не бути прив’язаний до сплати членських внесків. Щорічний внесок може бути встановлений, а може і не бути. Деякі федерації не мають щорічних членських внесків, проте мають ліцензійний збір (за право приймати участь у змаганнях або виконувати певну функцію). В Україні найбільш поширеним варіантом є щорічний членський внесок.

3. Економіка та фінанси

Фінансова складова роботи федерації стосується залучення та використання фінансових ресурсів, а також фінансового планування та контролю, що включає в себе, наприклад, роботу з бюджетом та грошовим потоком.

3.1. Джерела фінансування

Федерації мають різні варіанти для фінансування їх діяльності. Головними джерелами є дохід від членських внесків, зборів за участь у змаганнях, грантів, пожертв від донорів та патронів федерації, дохід від спонсорів та інші активності федерації на кшталт організації подій чи продажу послуг (семінарів, воркшопів тощо). Важливо, щоб джерела доходу були збалансованими та диверсифікованими. Це забеспечить фінансову стабільність федерації навіть, якщо одне з джерел суттєво зменшується чи зникає.

3.2. Бюджет

Ефективність використання статків є ключовим елементом у стабільності та розвитку федерації. Головним інструментом планування тут є бюджет. Це сума всіх очікуваних доходів та витрат організації.

Планування бюджету, як правило, відбувається щорічно чи щосезонно. Робота над бюджетом передабачає його створення, формальне затвердження уповноваженим органом, послідуючий контроль його виконання та фінальний аналіз.

Бюджет має бути амбітним, але реалістичним, мати відповідну структуру до цілей федерації.

3.3. Грошовий потік, резерви, контроль

Щоб робота федерації йшла гладко, вона має моніторити свій грошовий потік. Враховуючи, що доходи федерації можуть бути нерегулярними, важливо створити хоча б простий фінансовий резерв від самого початку. Постійний моніторинг фінансової ситуації та якісний менеджмент статків захищає федерацію від головних проблем, які можуть обмежити чи навіть зупинити її роботу.

4. Правила та регуляції

Кожна федерація має встановити набір правил та регуляцій щодо своєї діяльності. На додачу до регуляцій щодо організації та проведення змагань, вони можуть включати також правила проведення управлінських активностей, умови участі у змаганнях, принципи розрішення конфліктів та інши моменти, що стосуються добросовісного управління.

Наявність правил допомагає запобігти проблем, надаючи затверджені рішення для відомих проблем. Таким чином члени федерації знають як діяти у різних ситуаціях.

4.1. Правила фігурного катання

Правила фігурного катання є ключовим елементом, який потрібен федерації, щоб навчання та змагання проходили однаково по всій країні.

Більша частина правил визначена Міжнародним союзом ковзанярів (ISU), тож велика кількість матеріалу потребує якісного та регулярного перекладу на українську мову. Якість перекладу та подачі матеріалу є критичними для того, щоб спорт у країні розвивався якісно. Також важливо працювати над інтерпретацією різних правил, щоб наблизити формат навчання та змагань до форм, прийнятих міжнародною федерацією.

4.2. Правила вступу та членства

Якщо потрібно, федерація може визначати Правила вступу та членства. На відміну від правил у статуті, ці регуляції можуть визначати правила вступу до клубів, що є членами федерації.

4.3. Правила змагань

Правила змагань визначають умови організації змагань під егідою федерації. Вони визначають всі головні компоненти як то організаційні питання, вимоги до учасників, принципи формування розкладу, правила прийняття рішень та протестів. Вони є обов’язковими для всіх членів федерації. Як правило це найбільш прийняті та поширені правила при проведенні змагань.

Окремі види змагань можуть мати детальні правила та регуляції.

4.4. Дисциплінарні правила

Дисциплінарні правила визначають як діяти у випадку окремих зловживань індивідуальних членів чи клубів у федерації. Вони часто описують типові зловживання та покарання для них.

Задача дисциплінарних засідань полягає у проясненні та чесній оцінці ситуації. Дисциплінарні органи також мають слідкувати за тим, що винесені дисциплінарні покарання виконуються.

4.5. Інші регуляції

Інші регуляції можуть включати, наприклад, Кодекс поведінки чи Правила ліцензування. Список правил та регуляцій може відрізнятися в залежності від виду спорту чи країни.

5. Лобіювання, легітимізація, визнання

Позиція спорту в країні та кооперація федерації з іншими організацями часто визначають успіх спорту у всій країні. Ключовими є відносини з тими організаціями, які можуть приймати певні рішення щодо федерацій, як то надання суттєвої фінансової допомоги чи вплинути та позицію виду спорту серед інших видів.

5.1. Визнання та взаємодія з ключовими організаціями (держава, спортивні організації, муніціпальні уряди)

У демократичних країнах, в яких спортивна система побудована навколо розвитку спорту, масовості та підтримці клубів, кожна федерація має прагнути визнання як “національної” з першого дня та підтримувати контакт з відповідними організаціями, які вирішують, хто і скільки фінансової допомоги отримує. Федерація має знати подробиці та умови за якої надається допомога, та вимоги, які мають бути виконані. В Україні поки що федерації, отримуючи статус “національної”, позбавляються певної свободи розвитку свого виду спорту, і стають заручниками радянської системи. Часто це може не допомагати розвитку, а, навпаки, гальмувати його, тож федерації мають для себе визначати плюси та мінуси такої “допомоги”.

Часто ключові організації не лише впливають на те, хто отримує фінансування, а й впливають на систему освіти, що веде до популярності виду спорту. Проте в Україні важливішу роль можуть мати не стільки державні та муніціпальні організації, скільки інші ключові громадські організації, які, наприклад, розвивають шкільний чи студентський спорт.

Ключова задача тут, особливо для президента федерації, це нетворкінг та побудова мережі ключових зв’язків та знайомств.

5.2. Членство в НОК та СКУ

Для укріплення своєї позиції в країні, федерація має активно співпрацювати з такими організаціями як НОК (Національний Олімпійський Комітет) – для олімпійських видів спорту – та СКУ (Спортивний Комітет України) – для неолімпійських. Бажано, але не обов’язково, у якості члена організації. Важливо знати і розуміти умови членства та знайомитись с ключовими персонами цих організацій.

Членство у цих організаціях може суттєво допомогти розвитку федерації, збільшенню фінансової державної допомоги та принести ряд цікавих можливостей, таких як адміністративні сервіси, консалтинг та сервіси, що стосуються економічних та юридичних питань.

Без сильної позиції у цих організаціях, розвиток спорту в країні може бути більш ускладнений. Інтерес федерації має бути не лише в тому, щоб бути членом, але й активно приймати участь у їх управлінні, бажано в виконавчому органі.

5.3. Членство в ISU

Як правило для отримання статусу національної, федерація має бути членом міжнародної федерації. Проте за правилами ISU це працює в зворотньому напрямку – ISU приймає в члени лише федерації, що визнані національними.

В фігурному катанні членство в ISU це важливий крок, це право представляти Україну на міжнародній арені та кооперація по програмам розвитку ISU. Проте навіть без повного членства ISU надає чимало можливостей у розвитку та навчанні. Побудова міцних зв’язків з ISU задовго до повноцінного членства є пріоритетом для федерацій, що розвиваються.

5.4. Кооперація з іншими федераціями

Кооперація з іншими видами спорта в країні важлива для визнання в спортивній спільноті. Вона також допомагає отримати більше досвіду від більш досвідчених федерацій. Часто досвід інших федерацій є актуальним для інших видів спорту. Проте важливо завжди приймати рішення відокремлено і без впливу інших федерацій.

6. Членська база

Членська база – члени, що залучені у всі види та дисципліни фігурного катання є найбільшою цінністю, що є у кожної федерації. Розмір членської бази впливає на більшість найважливіших питаннь та аспектів роботи федерації, таких як: - публічне сприйняття спорту (наскільки відоме і популярне в країні) - якість найголовніших змагань і національної збірної - до якої ступені фани, партнери та преса зацікавлені у фігурному катанні - до якої ступені ключові гравці в спорті зацікавлені у цьому спорті - наскільки спорт фінансується державою

6.1. Фігуристи

Ключовою задачею для федерації є піклування про базу фігуристів та поступово її нарощування. В той же час важливо кооперуватися з клубами, які формують базу фігуристів.

Федерація має відчувати відповідальність за розвиток та утримання всієї бази фігуристів в країні. Це означає як залучення нових людей до фігурного катання, так і утримування існуючих якомога довше впродовж їх спортивного життя.

Щобільше база фігуристів, тим вагоміша федерація. В певний момент масовість залучення у спорт може допомогти визнанню федерації, навіть попри відсутність інших атрибутів.

6.2. Клуби

Клуби є фундаментом розвитку спорту в країні. Це є головним інтересом федерації допомогти формуванню клубної бази по всій країні, оскільки клуби можуть впровадити навчання з фігурного катання для усіх, хто зацікавлений у цьому виді спорту.

Важливо проактивно приймати міри по підсиленню можливостей клубів, збільшуючи кількість та різноманітність категорій людей, що залучені у фігурне катання.

Розмір та організаційна професійність клубів також гарантує їх стабільність та знижує ризик зупинення клубної діяльності.

6.3. Любительське катання

Для розвитку федерації важлива не лише кількість фігуристів, але й їхня різноманітність. На додаток до організованих членів клубів, вкрай важливо розвивати інтерес до фігурного катання серед школярів та пересічних громадян на масових сеансах та відкритих ковзанках. Це найкращий спосіб знайомити людей з цим спортом по всій країні, і поступово залучати їх до більш регулярних занять.

Любительське та шкільне катання часто відбувається поза контролем федерації. Проте федерації мають слідкувати за цим напрямком та підтримувати його. Масові катання, любительскі події можуть бути гарним джерелом залучення до спорту, популяризації та підсилення позиції та обізнанності про фігурне катання в країні. Один любитель з гарним відео у тік-тоці може познайомити з фігурним катанням більше людей, ніж професійна інформаційна кампанія федерації.

Зв’язки та знайомства з навчальними закладами теж сприяють залученню нових членів до клубів.

7. Змагання

Сфера організації та розвитку змагань є однією з найперших та найважливіших сфер федерації. Встановлення правил та порядку проведення змагань має відповідати цілям та баченню федерації та стану розвитку клубів федерації. Зміни в порядку проведення змагань часто не стаються миттєво, а займають декілька років, тож важливо приймати рішення з прицілом на декілька років.

7.1. Структура змагань

Обрана структура та формат змагань мають відповідати баченню федерації щодо розвитку фігуристів. (Див. “Модель розвитку фігуриста Skate Ukraine”). Змагання мають надавати можливість виступити та показати своє катання усім бажаючим, незалежно від рівня. В той же час, структура змагань має допомагати більш досвідченим фігуристам зростати, поступово підвищуючи вимоги та надаючи шанс змагатися з сильнішими конкурентами. Головні компоненти змагальної структури це системи оцінювання, види змагань, регіональні дивізії, категорії та вікові категорії.

7.2. Системи оцінювання

На додачу до системи оцінювання ISU, яка розроблена для змагань найвищого рівня, є й більш прості системи оцінювання – наприклад, фінська система “Зірочок”. Кожна з систем має свої сильні сторони, які більше підходять під різні етапи розвитку фігуристів, що зазначені в “Моделі розвитку фігуриста Skate Ukraine”.

7.3. Тестування

Система тестування є найпершою ланкою мотивації та зростання у фігурному катанні. Тести формують цілі, які залежать виключно від фігуриста. Федерація має розробити чіткі критерії та рівні, по яким мають зростати фігуристи. Ці рівні можуть відрізнятися для різних вікових чи соціальних груп.

Тести часто є передумовою для участі у змаганнях, але це лише зручний бонус, а не ціль тестів. Тести є механізмом мотивації та допомоги у правильному зростанні та розвитку фігуристів, а не способом відсіву. Детальніше про тести у відео.

7.4. Вікові категорії

Одним з головних інструментів федерації для розвитку змагань є визначення відповідних вікових категорій. Оскільки змагання мають бути доступними для всіх вікових категорій, і структура змагань має мотивувати фігуристів змагатись з однолітками, важливо мати на увазі різницю між біологічним віком та віком розвитку фігуриста. Також потрібно утримувати баланс між моделлю довгострокового розвитку фігуриста та віковими обмеженнями, що прийняті ISU.

7.5. Суддівство

Судді є ключовим компонентом якості змагань та тестів. Тож важливо, щоб федерація мала достатньо суддів. Їх репутація та якість суддівства впливає на довіру до суддівства та розуміння правил. Ціль федерації - мати достатню кількість суддів якомога більшої професійності. Запит на професійність суддів може відрізнятися залежно від рівня змагань. Це відповідальність федерації – визначити вимоги до професійності суддів та їх навчання.

8. Внутрішня комунікація

Фундаментом внутрішньої комунікації є розповсюдження інформації про власну діяльність. Одна за другою, утворюються дві головні групи. Перша складається з усіх клубів, фігуристів та членів (наприклад, батьків фігуристів). Друга група, яка утворюється поступово, складається з активних членів федерації, волонтерів чи найманих працівників на різних посадах.

8.1 Інформація про заходи

Надання інформації про заходи з фігурного катання є однією з найголовніших активностей федерації. На початку найбільш цікавою інформацією є розклади та результати змагань. Консолідація цієї інформації в одному місці має великий потенціал для федерації доносити іншу інформацію її членам.

Інформація має бути легко структурованою та поданою способами та через канали, найбільш зручними для членів. Тому важливо аналізувати потреби членів і адаптувати інформаційні канали відповідно.

8.2 Внутрішні канали

Внутрішні канали це ті, які федерація адмініструє самостійно. В той же час, це канали, через які, особливо на початку, будують та підсилюють комунікацію з власними членами. Це як правило:

 • вебсайт
 • соціальні мережі
 • розсилки новин
 • комунікація під час власних заходів

В певних випадках ці канали можуть використовуватись для зовнішньої комунікації. Але важливо обирати правильний підхід для кожної окремої ситуації.

8.3 Побудова відносин

Інша важлива задача внутрішньої комунікації це побудова позитивного іміджу федерації.

У внутрішній комунікації, фокус від початку на побудові відносин важливий для цілісності федерації. Такоже важливий фокус на розвитку фігурного катання, а не на внутрішніх проблемах. Розуміння ролі та сутності федерації може сильно допомогти розвинути спорт в країні.

9. Національна збірна

Національна збірна грає важливу роль для федерації. На додаток до фундаментальної мотивації для спортсменів та тренерів досягти найвищого рівня, вона грає важливу популяризаторську функцію. В Україні національна збірна також дає додаткове державне фінансування.

9.1 Роль національної збірної

Федерація має чітко визначити ролі різних національних збірних. Чи це мотивація для фігуристів та клубів, чи популяризація спорту в країні, чи позиція на міжнародній арені, чи додаткове фінансування – всі ролі можливі, але федерація має їх чітко визначити та окреслити.

Федерація має впевнитись, що національна збірна не використовує більшість з її фінансових та людських ресурсів, які мають бути задіяні для розвитку фігурного катання в цілому.

9.2 Структура

Структура національної збірної яку створюватиме федерація залежить від рівня розвитку федерації, її фінансових можливостей та пріоритетів розвитку в цілому. Структура має відповідати поточному рівню фігуристів в країні та наявним ресурсам, щоб федерація могла інвестувати в національну збірну.

Якщо федерація має достатньо фінансових та спортивних ресурсів, вона може створити декілька національних збірних для різних категорій у відповідності до міжнародних вимог.

9.3 Тренери та персонал

Федерація має прагнути мати кращих з найкращих тренерів та персонал для своїх національних збірних, які зможуть вкласти максимум у їх розвиток.

Має сенс обирати тренера з огляду на співвідношення витрат/результат. Тобто брати до уваги амбіції федерації щодо національної збірної. Інколи позиція головного тренера(-ки) збірної може бути сильною мотивацією для тренерів з закордону з більш розвинутих країн. У виборі тренера, важливо пам’ятати, що тренерство в національній збірній суттєво відрізнається від тренерства у звичайному клубі.

10. Зовнішня комунікація та маркетинг

Зовнішня комунікація – це інструмент для підвищення обізнаності про фігурне катання, визнання спорту серед населення та формування його іміджу та репутації. ЇЇ цілі визначаються комунікаційною стратегією федерації, яка визначає що саме федерація хоче досягти і яким чином.

10.1. Обізнаність

Обізнаність про фігурне катання серед людей, не залучених у нього, як правило досягається через зовнішню пресу. Окрім можливостей комунікації через пресу офіційних прес-релізів чи результатів змагань, важливо вивчити які теми можуть зацікавити пресу самостійно проявляти інтерес і популяризувати фігурне катання. Співпраця з пресою має бути на довгостроковій основі. В ній важливо будувати міцні персональні зв’язки. Сьогодні можливо використовувати платні сервіси та соціальні платформи для підвищення обізнаності, але складно замінити важливість незалежних медіа ресурсів. Розвиток обізнаності про фігурне катання має великий вплив на подальший розвиток.

10.2. Партнери

Спонсорство є одним з можливих джерел доходу. Причини з яких партнер проявлятиме інтерес до співпраці з фігурним катанням можуть бути різні, і навіть молода і маленька федерація може залучити потужних партнерів.

Робота з партнерами це довгострокова справа, яка потребує системного підходу, як у залученні нових партнерів, так і піклування про існуючих.

10.3. Візуальна айдентика

Для успіху федерації, вона має себе презентувати вигідно та цікаво. Вдало розроблена візуальна айдентика допомагає у сприйнятті як у внутрішній, так і зовнішній комунікації. Вона формує чіткий та впізнаваний візуальний образ, що асоціюється з федерацією. Її задача – створити єдиний, впізнаваний і привабливий образ – як у цифровій так і матеріальній формі – який легко ідентифікувати.

10.4. Заходи

Певні заходи можуть зробити федерацію більш видимою у пресі та допомогти посилити контакти та зв’язки чи допомогти у досягненні інших цілей. Це набагто легше робити на заходах, ніж у рутинних активностях клубів та федерації. Деякі з важливих плюсів організованих заходів складно замінити іншими активностями, але важливо планувати заходи заздалегідь і слідкувати, щоб вони не займали всі ресурси федерації.

11. Розвиток клубів

Ключовим для розвитку федерації є функціонування її головних складових – клубів. Тут важливо наскільки вони великі у розмірі, чи вони зростають, які програми навчання втілюють та чи охоплюють різні вікові категорії. Важливо також як вони сприяють популяризації фігурного катання та знайомству з ним населення. Федерація зацікавлена у тому, щоб клуби були інституціонально розвинуті, якнайкраще організовані, мали цілі та амбіції, навчали своїх тренерів та якісно навчали.

Тому для федерації є пріоритетом допомагати клубам з їх розвитком, мотивувати їх, поєднувати їх між собою та знайомити з найкращими практиками у різних питаннях. Це допомагає стабілізувати клубне середовище і одночасно сприяти його швидшкому та більш динамічному ровзитку.

11.1. Напрямки розвитку

Діяльність клубу можуть бути поділені на три категорії:

 • організація та менеджмент
 • спортивний розвиток
 • маркетинг та комунікації

У випадку великих клубів всі три категорії мають отримувати однакову кількість уваги і розвиватися паралельно. Для маленьких та зростаючих клубів, це нормально підсилювати рівень клубу поступово. Від розбудови ефективного адміністрування та фінансового управління клубом, через підсилення якості спортивної складової та рівня навчання, і до покращення клубної айдентики та членської бази.

11.2. Громадські організації

Спорт є невід’ємною частиною суспільства і будується навколо свободи та права громадян об’єднуватись у асоціації для розвитку спорту (клуби, федерації). Це право закріплено Загальною Декларацією Прав Людини ООН (Стаття 20.1). Автономність, самоврядування та незалежність спортивніх організацій від держави закріплено в Олімпійській Хартії та Европейській Спортивною Хартією.

Враховуючи історичну залежність України від СРСР та комуністичної моделі спорту, що характеризується повним контролем держави над спортом, федерації в Україні повинні приділяти особливі зусилля по розбудові інституції спортивного самоврядування. Головним інструментом в цьому є неприбуткові громадські організації.

Критично важливо з самого початку закладати та навчати клуби принципам добросовісного управління (good governance).

12. Спортивні результати

Покращення спортивного рівня є природним бажанням будь якої спортивної організації. З точки зору федерації, потрібно постійно балансувати пріоритети між розвитком всієї федерації та кроками по підвищенню спортивного рівня. Фокусуючись на підвищенні спортивного результату, федерація підіймає планку вимог для свого виду спорту. Це також підіймає шанси успіху національної збірної.

Підвищення результатів федерація може досягати багатьма шляхами - підвищувати кількість фігуристів в країні, покращувати теоретичні знання тренерів та інших членів клубів, підвищувати якість проведення змагань та системної роботи з талантами поза клубами.

12.1. Спорт вищих досягнень

Спорт вищих досягнень є важливим для федерації з багатьох причин. З однієї сторони, він впливає на успіх національної збірної, з іншої – підіймає рівень національних змагань.

Федерація впливає на спорт вищих досягнень переважно через клуби. Два ключові аспекти – інтенсивність та умови для тренувань – тут впливають найбільше на те, якого рівня зможуть досягти спортсмени. Федерація має постійно моніторити розвиток цих ключових аспектів в клубах та мотивувати їх розвиток.

12.2. Відбір талантів

Одним з головних шляхів розвитку спортивного результату є системна робота з талановитою молоддю. Велика робота в цьому напрямку відбувається саме у клубах. Проте через систему,що працює над клубами, федерація може підвищити якість та інтенсивність тренувань, через централізацію розвитку фігуристів на одній базі.

З якісною роботою тренерів та системи підготовки, можливо одночасно і підвищити інтенсивність тренувань та навантаження, і залишити фігуристів у спорті якнайдовше. Системна робота з талантами має бути зкоординована з елітними клубами.

12.3. Тренери

Коли федерація тільки сформована, рівень тренерів розвивається повільно. Федерація тут грає незамінну роль у прискоренні цих процессів, стимулючи навчання та розвиток тренерів.

Без тренерів, в ідеалі – якісних тренерів, неможливо досягати довгострокових результатів в фігурному катанні. Тож головна задача роботи з тренерами, це підтримувати та підсилювати їх рівень. Головним інструментом тут є системне професійне навчання. Воно допомагає тренерам ставати кращими та зростати за значно коротший проміжок часу. У напрямку загального (не специфічного для фігурного катання) навчання, федерація має кооперуватись з іншими видами спорту.

Проте, тренери не лише приймають участь у підвищенні спортивних результатів. Найголовнішою їх роллю є їх вплив на всю членську базу, на ставлення спортсменів до фігурного катання, на довжину їх спортивних кар’єр та здорове та безпечне оточення для кожного, хто займається фігурним катанням.

Резюме

Сподіваємось цей досить доступний та зрозумілий гайд трохи проливає світла на принципи роботи федерацій. Звичайно, по кожному з цих пунктів можна писати окремі підручники, але вкрай важливо бачити загальну картину того, як мають працювати сучасні спортивні федерації.

Сподіваємось це вас трохи надасть впевненості у тому, що кожен з вас може допомогти розвивати фігурне катання в Україні. Якщо ви ще не читали/дивились, то ось останні матеріали, які важливі для розуміння бачення та плану розвитку фігурного катання в Україні:

Якщо ви не байдужі до розвитку фігурного катання в Україні, долучайтесь до Skate Ukraine: https://skateukraine.org/join

Follow us on social media