Kseniya Bezsolitsyna - Dmytro Kuzmenko Edit

Pairs
Add photo
Edit
Edit

Dmytro Kuzmenko

(Also as: Dmitri Kuzmenko)

Born
29/03/1991
in Dnipro, Ukraine. Started skating in 1995.
0 Seasons
0 Events
No coaches added
Add first
No photos added
Add first
No videos added
Add first