Kseniya Chepizhko - Serhiy Shevchenko Edit

Ice Dance

Programs

Season 2010-11

No programs added
Add

Season 2009-10

No programs added
Add

Season 2008-09

No programs added
Add

Season 2007-08

No programs added
Add