Liubov Mykhailychenko Edit

Women
Edit

Liubov Mykhailychenko

Born
21/05/2006
in Donetsk, Ukraine. Started skating in 2011.
3 Seasons
5 Events
61 Elements
No clubs added
Add club
No coaches added
Add Coaches
No photos added
Add photo
No videos added
Add video