World Championships 1992

Season 1991-92

Oakland, USA

March 24 - 29, 1992

Results

Men
 Rank Details  
1 🥇
Viktor Petrenko
10
Vyacheslav Zahorodnyuk