Violetta Sierova Edit

(Also as: Violetta Serova, Violetta Bychkova, Viktoriia Bychkova)

Ukrainian national champion

Junior
Junior
Ukrainian national champion (2020/21)
Two-time junior Ukrainian national champion (2019 โ€“ 2020)
Two-time Ukrainian nationals medalist (2018 โ€“ 2019)
Silver Ukrainian junior nationals medalist (2018/19)
Edit
Born
24/02/2007
in Kyiv. Started skating in 2010.
6 Seasons
17 Events
12 Medals
229 Elements