Juniors Ukrainian Championship of FS ' 2007

Season 2007-08

Kyiv, Ukraine

December 4 - 7, 2007

Links:

Results

Results

Men
 Rank Details  
1 πŸ₯‡
Igor Reznichenko 111.11
2 πŸ₯ˆ
Yaroslav Paniot 104.96
3 πŸ₯‰
Mykyta Kraev 90.43
4
Volodymyr Karakonstantyn 89.79
5
Oleksandr Kucher 87.77
6
Maksym Spodyriev 84.81
7
Illya Kozyar 83.41
8
Vladyslav Grechenkov 81.44
9
Oleksiy Oliynyk 76.40
10
Georgiy Romanov 66.44
11
Mark Bardei 61.27
12
Vladyslav Pikhovych 56.44