Vadym Chestakhovskyi Edit

Add photo
Edit
Born
13/05/1993
in Kyiv. Started skating in 1997.