Crystal Lion Cup

Season 2022-23

Intermediate Novice

Age: 10 years (born between 01/07/2011 - 30/06/2012)

Free Skating

3:00
Duration:
3 minutes

Добре збалансована довільна програма має містити:

Cтрибки
1T 1S 1Lo 1F 1Lz 1A 2T 2S 2Lo 2F 2Lz 2A

Максимум п'ять (5) стрибкових елементи:

 • один з яких має бути стрибок типу Аксель
 • дві (2) комбінації стрибків або одна (1) комбінація та одна (1) послідовність стрибків:
  • Комбінація стрибків може містити тільки два (2) стрибки.
  • Послідовність складається з двох (2) стрибків будь якої кількості обертів, починаючи з будь-якого стрибка, за яким слідує Аксель з прямим переходом з дуги виїзду на дугу відриву на Акселі. Один повний оберт на льоду між стрибками (вільна нога можа торкатися льоду, але без переносу ваги) кваліфікується як послідовність.
  • Стрибки, виконані у послідовності отримують повну вартість за кожен стрибок.
 • Потрійній чи четверні стрибки не дозволені
 • Лише один одинарний та один подвійний (включаючи подвійний Аксель) можуть бути повторені один раз
Обертання

Максимально два (2) обертання різної природи (абревіатури), одне з яких має бути комбінованим обертанням і одне – обертання без зміни позиції.

Кроки

Одна (1) доріжка кроків, що охоплює весь лід.

Компоненти

В програмі оцінюватимуться наступні компоненти:

 • Ковзання (Skating Skills)
 • Виступ (Performance)
 • Композиція (Composition)

Фактор множення для компонентів:

 • дівчата - 1.7
 • хлопці - 2.0

У всіх елементах, в яких наявні Рівні, будуть рахуватися лише features до рівня 2. Всі додаткові features не будуть додавати до рівня і будуть проігноровані Технічною Панеллю.


Note:
In case of doubt, consult original Announcement , contact organizing commitee or ask for help on our forum.