Crystal Lion Cup

Season 2022-23

Medium

Age: 8 years (born between 01/07/2013 - 30/06/2014)

Free Skating

2:30
Duration:
2 minutes 30 seconds

Добре збалансована довільна програма має містити 7 елементів:

Cтрибки
1T 1S 1Lo 1F 1Lz 1A 2T 2S 2Lo 2F 2Lz 2A

Максимум чотири (4) стрибкових елементи:

  1. один з яких має бути стрибок типу Аксель (сольно або в комбінації чи послідовності стрибків)
  2. максимум дві (2) комбінації чи послідовностей стрибків:
    • Комбінація стрибків та послідовність стрибків мають містити тільки два (2) стрибки
    • У послідовності стрибків другий стрибок має бути стрибком типу Аксель, з прямим переходом з дуги виїзду на дугу відриву на Акселі.
  3. Тільки один одинарний чи подвійний стрибок (включаючи подвійний аксель) можуть бути повторені один раз.
  4. Стрибки у три (3) чи чотири (4) оберти не дозволяються.
Обертання

Максимально два (2) обертання різної природи:

  1. одне з яких має бути комбінованим обертанням зі зміною ноги (мінімум вісім (8) обертів загалом) або без зміни ноги (мінімум шість (6) обертів загалом). Захід стрибком дозволяється
  2. одне має бути обертанням в одній позиції зі зміною ноги (мінімум вісім (8) обертів загалом) або без зміни ноги (мінімум шість (6) обертів загалом). Захід стрибком дозволяється
Кроки

Одна (1) доріжка кроків, що охоплює весь лід.


Note:
In case of doubt, consult original Announcement , contact organizing commitee or ask for help on our forum.