Crystal Lion Cup

Season 2022-23

Young

Age: 7 years or younger (born after 01/07/2014)

Free Skating

2:00
Duration:
2 minutes

Добре збалансована довільна програма має містити 7 елементів:

Cтрибки
1T 1S 1Lo 1F 1Lz 1A 2T 2S 2Lo 2F 2Lz 2A

Максимум чотири (4) стрибкових елементи:

 1. один з яких має бути стрибок типу Аксель (сольно або в комбінації чи послідовності стрибків)
 2. максимум дві (2) комбінації чи послідовностей стрибків:
  • Комбінація стрибків та послідовність стрибків мають містити тільки два (2) стрибки
  • У послідовності стрибків другий стрибок має бути стрибком типу Аксель, з прямим переходом з дуги виїзду на дугу відриву на Акселі.
 3. Тільки один одинарний чи подвійний стрибок (включаючи подвійний аксель) можуть бути повторені один раз.
 4. Стрибки у три (3) чи чотири (4) оберти не дозволяються.
Обертання

Максимально два (2) обертання різної природи:

 1. одне з яких має бути комбінованим обертанням зі зміною ноги (мінімум вісім (8) обертів загалом) або без зміни ноги (мінімум шість (6) обертів загалом). Захід стрибком дозволяється
 2. одне має бути обертанням в одній позиції зі зміною ноги (мінімум вісім (8) обертів загалом) або без зміни ноги (мінімум шість (6) обертів загалом). Захід стрибком дозволяється
Кроки

Одна (1) доріжка кроків, що охоплює 1/2 (половину) льоду.

Компоненти

В програмі оцінюватимуться наступні компоненти:

 • Ковзання (Skating Skills)
 • Презентація (Presentation)
 • Композиція (Composition)

Фактор множення для компонентів – 1.67.

У всіх елементах, в яких наявні Рівні, будуть рахуватися лише риси до рівня 2. Всі додаткові риси не будуть додавати до рівня і будуть проігноровані Технічною Панеллю.


Note:
In case of doubt, consult original Announcement , contact organizing commitee or ask for help on our forum.