Ukrainian Youth Championships

Season 2020-21

Ice Palace, Odesa, Ukraine

March 3 - 5, 2021

Links:

Announcement Results

Results

Junior Ladies
 Rank Details  
Short Program
46.53
3Lzq 5.11
3S+2T 5.60
FCSp4 3.41
2A x 3.63
CCoSp4 3.50
StSq2 2.69
SSp3 2.17
TES: 
26.11
Components
PCS: 
20.42

Short Program
43.88
3S+2T 5.74
2A 3.52
FCSp4 3.52
2Lz 2.10
SSp4 2.67
StSq1 1.86
CCoSp4 3.85
TES: 
23.26
Components
PCS: 
20.62

Short Program
39.50
2A 3.52
2T+2T 2.60
2Lz 2.31
CCoSp3 3.30
StSq1 1.86
SSp4 2.67
FCSp3 2.80
TES: 
19.06
Components
PCS: 
20.44

Short Program
39.96
3Lo+2T<< << 3.99
2A 3.52
FCSp2 2.53
StSq1 1.86
2Lz x 2.38
CCoSp2 2.67
LSp2 2.15
TES: 
19.10
Components
PCS: 
20.86

Short Program
40.28
3Lz 2.95
3Lo<+COMBO < 2.09
FCSp2 2.53
2A x 3.96
StSq2 2.86
CCoSp3 3.20
SSp4 2.75
TES: 
20.34
Components
PCS: 
20.94
Deductions: 
-1

Short Program
36.12
3Lz!< < 2.36
3S+1T* * 2.15
FCSp2 2.45
2A 2.86
CCoSp4 3.62
StSq1 1.86
LSp2 1.90
TES: 
17.20
Components
PCS: 
19.92
Deductions: 
-1

Short Program
38.55
2A 3.30
3S<+COMBO < 1.72
LSp4 2.97
2Lz 2.24
FCSp4 3.52
StSq1 1.98
CCoSp3 3.20
TES: 
18.93
Components
PCS: 
20.62
Deductions: 
-1

Short Program
37.43
3Lz< < 2.52
3F<+COMBO < 2.12
SSp4 2.67
StSq1 1.80
2A x 3.63
FCSp3 2.80
CCoSp4 3.85
TES: 
19.39
Components
PCS: 
19.04
Deductions: 
-1

Short Program
38.68
3Lz 4.92
2S+2T 2.60
LSp1 1.50
2A 2.42
FCSp3 2.80
StSq2 2.60
CCoSp4 3.50
TES: 
20.34
Components
PCS: 
18.34

Short Program
37.95
3Sq+2T 4.17
2A 3.30
FCSp3 2.89
LSp2 2.03
2Lz x 2.31
CCoSp4 3.85
StSq1 1.80
TES: 
20.35
Components
PCS: 
17.60

Short Program
39.85
2A 2.42
3S<+2T < 3.71
FCSp2 2.53
2Lz x 2.52
LSp2 2.09
StSq1 1.86
CCoSp4 3.50
TES: 
18.63
Components
PCS: 
21.22

Short Program
35.74
2Lz 2.10
2F+2Lo 3.56
2A<< << 0.59
FCSp3 3.08
StSq1 1.80
CCoSp4 3.85
LSp3 2.64
TES: 
17.62
Components
PCS: 
18.12

Short Program
34.97
3F!+COMBO ! 2.65
LSp3 2.48
2A 1.65
FCSp2 2.53
2Lz x 2.31
StSq1 1.92
CCoSp2 2.75
TES: 
16.29
Components
PCS: 
19.68
Deductions: 
-1

Short Program
34.91
2A 3.30
2F+2Lo 3.50
LSp3 2.56
2Lze e 1.23
StSq1 1.80
CCoSp3 3.30
FCSp1 1.90
TES: 
17.59
Components
PCS: 
17.32

Short Program
33.52
2Aq 2.75
2F+2Lo 3.50
StSq1 1.80
CCoSp2 2.50
2Lz x 2.31
FCSp1 1.90
LSp2 1.90
TES: 
16.66
Components
PCS: 
16.86

Short Program
33.27
2A 2.86
3S<+COMBO < 1.72
FCSp3 2.80
2Lze e 1.29
CCoSp4 3.62
StSq1 1.80
SSp4 2.50
TES: 
16.59
Components
PCS: 
17.68
Deductions: 
-1

Short Program
31.87
2A 3.30
3F<<+COMBO << 0.90
FCSp3 2.89
2Lze e 1.29
CCoSp3 3.00
StSq1 1.80
LSp2 1.77
TES: 
14.95
Components
PCS: 
17.92
Deductions: 
-1

Short Program
31.78
2T<<+COMBO << 0.20
A* * 0.00
FCSp3 3.08
2Lz! ! 1.68
CCoSp2 2.75
StSq1 1.98
LSp2 2.09
TES: 
11.78
Components
PCS: 
20.00

Short Program
31.05
2A< < 1.94
2F+1Lo* * 0.90
CCoSp3 3.00
2Lz x 2.31
FCSp3 2.80
StSq1 1.80
LSp1 1.50
TES: 
14.25
Components
PCS: 
16.80

Short Program
30.18
2Aq 1.65
SSp2 1.71
2Fe+2Lo e 2.69
FCSp1 1.84
2Lz x 2.31
StSq1 1.86
CCoSp2 2.08
TES: 
14.14
Components
PCS: 
17.04
Deductions: 
-1

Short Program
29.68
3S<<+COMBO << 0.65
2Aq 2.86
FCSp2 2.53
2Lz 2.10
LSp1 1.50
StSq1 1.80
CCoSp2 2.50
TES: 
13.94
Components
PCS: 
16.74
Deductions: 
-1

Short Program
28.90
2A< < 1.76
2Lze e 1.23
CCoSp 0.00
2F+2T x 3.41
SSp1 1.34
StSq2 2.60
FCSp1 1.90
TES: 
12.24
Components
PCS: 
16.66

Short Program
28.56
2F+2Lo 3.50
2A<< << 0.55
FCSp2 2.30
2Lz! x ! 2.10
CCoSp1 2.00
StSqB 1.55
LSp1 1.50
TES: 
13.50
Components
PCS: 
16.06
Deductions: 
-1

Short Program
28.16
2F+2Lo<< << 1.58
2A<< << 0.66
LSp2 1.96
StSqB 1.50
FCSp4 3.52
2Lze x e 1.46
CCoSp1 2.00
TES: 
12.68
Components
PCS: 
15.48

Short Program
28.07
FCSp1 1.90
StSq2 2.60
2F+2Lo 3.50
2Lze e 0.84
2A<< x << 0.66
LSp1 1.55
CCoSp2 2.50
TES: 
13.55
Components
PCS: 
15.52
Deductions: 
-1

Short Program
27.24
2F+2Lo 3.50
SSp1 1.30
2A<< << 0.73
FCSpB 1.44
StSqB 1.50
2Lz x 2.31
CCoSp 0.00
TES: 
10.78
Components
PCS: 
16.46

Short Program
26.93
2S<<+COMBO << 0.20
1A<<* * 0.00
FCSp2 2.30
2Lze e 1.23
CCoSp4 3.50
StSq2 2.60
SSp4 2.50
TES: 
12.33
Components
PCS: 
14.60

Short Program
26.52
LSp1 1.45
2F+2Lo< < 2.44
2Lz 2.03
CCoSp2 2.50
2A<< x << 0.66
StSqB 1.50
FCSpB 1.60
TES: 
12.18
Components
PCS: 
14.34

Short Program
26.46
2A<< << 0.59
3S<+COMBO < 1.72
LSp3 2.48
2Lze+2T* * 1.07
CCoSp4 3.50
StSqB 1.50
FCSp3 2.80
TES: 
13.66
Components
PCS: 
13.80
Deductions: 
-1

Short Program
23.58
2F<+2Lo< < 2.22
2Lze< < 0.76
SSpB 1.10
StSqB 1.50
1A* * 0.00
CCoSp2 2.50
FCSp1 1.90
TES: 
9.98
Components
PCS: 
13.60

Short Program
23.33
2A<< << 0.62
3S<<+2T << 2.08
CCoSp2 2.33
2Lz< x < 1.51
StSqB 0.75
FCSp1 1.90
SSpB 1.10
TES: 
10.29
Components
PCS: 
14.04
Deductions: 
-1

WD Khrystyna Osnadchuk WD
WD Anastasiya Pyetukhova WD
WD Kseniya Podkosova WD
WD Albina Shatokhina WD
WD Sofiya Pohribna WD
WD Emiliya Kryakhova WD
WD Maryna Karateyeva WD
WD Oleksandra Chernyshenko WD
WD Valeriya Ovcharenko WD
WD Anisiya Stelmakh WD
WD Mariya Bila WD
WD Mariya Lishenko WD
WD Milana Shtefura WD
WD Vira Voskoboynikova WD
WD Lolita Barabatko WD
WD Diana Barabash WD
WD Anastasiya Lytvynova WD
WD Dariya Arsiukova WD
WD Maria Melnykova WD
WD Mariya Khomenko WD